Je dostupný vo viacerých rozmeroch. Suntech Corsica 6 je bezpečný vonkajší tieniaci systém.

Je elegantné a estetické riešenie.

Prezentácia Suntech Corsica 6

Je vhodná vedľa bazéna alebo steny. Suntech Corsica 6 je štýlová konštrukcia v rôznych verziách, ktorú je možné prispôsobiť k požiadavkám zákazníka.

Tienidlo Corsica 6 zabezpečuje príjemné odpočívanie pre zákazníkov celý deň.